Onze expertises

Blok Makelaardij OZ B.V. is opgericht in 1995 maar al sinds 1987 zelfstandig actief in Rotterdam en directe omgeving. Onze specialisten zijn beëdigd, gecertificeerd en/of gediplomeerd en hebben elk minstens 15 jaar aan werkervaring binnen hun vakgebied.

Wij bezitten zelf geen vastgoed of deelnemingen in vastgoedprojecten, anders dan onze eigen woningen. Een conflict of interest of enige andere vorm van gebrek aan integriteit is hiermee uitgesloten.

Blok Makelaardij heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in drie vakgebieden:

Makelaardij
In het geval van verkoop of verhuur bemiddelt Blok Makelaardij namens de verkoper, verhuurder of vertrekkende huurder. Bij koop of huur bemiddelt Blok namens de koper of huurder.

Blok Makelaardij bemiddelt bij de verkoop/verhuur en de koop/huur van:

 • winkels, horeca en leisure, zoals winkelruimten, winkelcentra, PDV/GDV-locaties, showrooms, reguliere vormen van horeca, sport- en uitgaansvoorzieningen;
 • bedrijfsruimten, zoals gebouwen en/of gronden bestemd voor logistiek, opslag, productie en industrie;
 • kantoren;
 • specifiek en exploitatiegebonden vastgoed, zoals maatschappelijke voorzieningen, recreatievoorzieningen en specifieke vormen van horeca;
 • bij koop of verkoop van vastgoedbeleggingen in verhuurd of daartoe beoogd vastgoed.

Taxatie
Onze makelaars en taxateurs zijn gecertificeerd en ingeschreven bij de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van de Stichting VastgoedCert in Rotterdam en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs. Zij volgen de ontwikkelingen van de vastgoedprijzen in Rotterdam en haar omgeving op de voet. Sterker zelfs, onze taxateurs zijn door hun dagelijkse werk onderdeel van deze ontwikkelingen. De Rotterdamse vastgoedwereld kent voor hen dan ook geen geheimen.

Onafhankelijke en deskundige taxatie van:

 • zelfstandige, commerciële onroerende zaken;
 • (onderdelen van en/of aandelen in) vastgoedcomplexen;
 • (onderdelen van en/of aandelen in) vastgoedportefeuilles.

Er zijn verschillende redenen voor een taxatie. Deze kan administratief zijn maar ook fiscaal, financieel, vergelijkend of juridisch. Bij een taxatieopdracht wordt eerst de waarderingsgrondslag vastgesteld en pas daarna de waarde bepaald.


Advies
Voor outsiders is de vastgoedwereld vaak zeer lastig te begrijpen. Tel hier de turbulente  Rotterdamse vastgoedmarkt bij op en je begrijpt dat ‘goede raad niet duur is.’ Vertrouw daarom op Blok Makelaardij. We hebben geen glazen bol. Maar wel ontzettend veel expertise over vastgoed. En dan die van Rotterdam in het bijzonder.

Blok Makelaardij kan u op veel terreinen helpen. Denk hierbij aan:

 • ondersteunen bij en het voeren van de onderhandelingen;
 • opstellen en analyseren van huur- en koopovereenkomsten, akten e.d.;
 • vervaardigen/verrichten van opinions of second-opinions, ten aanzien van acquisitie, dispositie, overeenkomsten en planvorming (van derden);
 • strategische advisering en/of analyse met betrekking tot vastgoed-, huisvestings- en/of beleggingsportefeuilles;
 • huurprijsherzieningen in de zin van art. 7:303 e.v. BW;
 • aangewezen (derde)deskundige door de rechtbank of in een minnelijk traject;
 • aangenomen deskundige ten aanzien van onteigening, gedwongen c.q. vorderde huurbeëindiging e.d.;
 • formulering en/of analyse van (her)ontwikkelingsprogramma’s en -plannen;
 • formulering van branchepatronen;
 • formulering en/of analyse van positie(s) en/of strategieën ten opzichte van derden.

Onze
specialisten
adviseren
U graag

D.D. Blok

Makelaar

010 241 04 44

F.I.E.J.J. Blok

Makelaar / Taxateur

010 241 04 44

M.T. Robberecht

Makelaar / Taxateur

010 241 04 44